Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van GoedkoperLeasen.nl, een onderdeel van HBR Lease B.V. Wij zijn geregistreerd onder KvK nummer 78679869 (hierna: “GoedkoperLeasen.nl”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken. Je mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Daarnaast leggen wij uit voor welke doeleinde(n) (de redenen waarom) we persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken en doelen waarvoor wij ze gebruiken.

In het onderstaande overzicht hebben wij uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doelen.

Contactgegevens klanten.

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel
Cookies en gebruik website
 • Wij gebruiken deze gegevens voor het aanbieden van onze diensten
 • Onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze diensten en de website
 • Voor het analyseren van het gebruik van de website worden noodzakelijke cookies gebruikt
 • Meer informatie vind je in onze cookieverklaring

Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

Wij mogen jouw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de regelgeving is vastgelegd dat dit alleen mag als er een grondslag is voor de verwerking. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
  Wij hebben je gegevens nodig voor het afsluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je een product koopt, sluit je een overeenkomst met ons.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen jouw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben, bijvoorbeeld voor het verzenden van bepaalde berichten en/of om je te informeren over andere producten van ons. Wij moeten dan de juiste afweging van belangen hebben gemaakt en aan kunnen geven dat ons belang om jouw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af.
 • Toestemming
  Op grond van door jou gegeven toestemming verwerken wij jouw gegevens, zoals het versturen van nieuwsbrieven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Beveiliging van jouw gegevens

We doen ons uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. We hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen:

 • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw gegevens.
 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.
 • Al onze medewerkers hebben een overeenkomst met geheimhouding gesloten.
 • Persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar in een afgeschermde omgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt. Hierbij houden we ook rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij delen informatie met dienstverleners om deze partijen in staat te stellen je een beter bod te kunnen doen. We geven alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verrichten en de informatie zoals aan ons is verstrekt.

Jouw rechten

Inzage, correctie, vergetelheid, beperking en verwijdering

 • Je hebt het recht een overzicht op te vragen van de gegevens die wij van jou gebruiken.
 • Kloppen jouw gegevens niet? Dan kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen, dan passen we dit zo snel mogelijk aan.
 • Je kunt ons in bepaalde gevallen vragen je persoonsgegevens te wissen. Neem via onderstaande informatie contact met ons op.
 • Als je geen aanbiedingen van ons meer wilt ontvangen, dan kan je je hier altijd voor uitschrijven. Dat kan eenvoudig via ieder marketingbericht.
 • Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen: je denkt dat je persoonsgegevens niet juist zijn, wij ten onrechte gebruik maken van jouw persoonsgegevens, wij jouw persoonsgegevens vernietigen, maar je hebt ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn).

Contactgegevens

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Privacyverklaring. Dat kan via: info@goedkoperleasen.nl of Drostenraai 47, 7914 RV Noordscheschut. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Versie 1 januari 2021